Prevádzkové časy Little Bear

Prevádzkové časy golfovej akadémie Little Bear:

11:00 – 20:00 hod. (Máj) – posledný možný tee time o 18:00 hod.

9:00 – 20:00 hod. (Jún) – posledný možný tee time o 18:00 hod.

9:00 – 20:00 hod. (Júl) – posledný možný tee time o 19:00 hod.

9:00 – 19:00 hod. (August) – posledný možný tee time o 18:00 hod.

9:00 – 17:00 hod. (September) – posledný možný tee time o 17:00 hod.                                                                                                               

11:00 – 17:00 hod. (Október) – posledný možný tee time o 16:00 hod.


Prevádzkové časy tréningových plôch:

Putting & chipping green:  9:00 – 18:00 hod.

Tréning na cvičných plochách na Little Bear je možný len s vlastnými loptičkami.

Tréning a hra je možná po rezervácii vopred osobne alebo telefonicky na golfovej recepcii:
tel.: +421 48 6712 512 alebo on-line cez aplikáciu golfového klubu Tále.

V prípade záujmu o zapožičanie ručného trolley vás prosíme poplatok za trolley (5 €) uhradiť pred hrou v golfovej recepcii.


Nočný golf na Little Bear:

Členovia golfového klubu Tále: denne v čase od 20:00 do 24:00 hod.

Nečlenovia golfového klubu Tále: piatky a soboty v čase od 20:00 do 24:00 hod.

  • Tee-time si je potrebné rezervovať do17:00 hod, posledný možný tee-time o 22:00 hod.
  • Kľúč od osvetlenia Vám odovzdá pracovník SBS v Apartmánovom dome Gray Bear.

Na ceny green fee za hru na Little Bear sa nevzťahujú recipročné zľavy ani žiadne iné zľavy.