Modernizácia Pravidiel golfu od 1.1. 2019

Po niekoľkomesačných konzultáciách bola zverejnená schválená verzia nových Pravidiel golfu 2019, ktorú vám ponúkame k nahliadnutiu.

Pravidlá golfu 2019 - celé znenie nových Pravidiel golfu.

Stručný sumár základných zmien v Pravidlách golfu 2019.

Rules Limited a USGA plánujú modernizáciu Pravidiel golfu za účelom ich rýchlejšieho osvojenia, pochopenia a jednoduchšej aplikácie v praxi.

  • R&A a USGA zverejnili návrh nových Pravidiel golfu 1. marca 2017
  • Kľúčové zmeny zahŕňajú Pravidlá prispievajúce k zlepšeniu tempa hry, upravujúce spôsob uvádzania lopty do hry „ dropovaním“ a pravidlá týkajúce sa zmiernenia udeľovania trestov v hre.
  • Zozbierané podnety, postrehy a príspevky k navrhnutým zmenám boli vyhodnotené a spracované do finálneho definitívneho znenia Pravidiel golfu s implementáciou od 1. januára 2019.

!!!! Hráčom sa zároveň pripomína, že aktuálna edícia Pravidiel golfu 2016 zostáva v platnosti pre hru, vyhodnocovania výsledkov a súťaží, až do momentu oficiálneho vydania verzie upravených Pravidiel pod záštitou R&A a USGA. Pravidlá Amatérskeho štatútu a Pravidlá špecifikujúce výstroj nie sú predmetom tohto procesu zmien !!!! 

Navrhované nové Pravidlá golfu

Navrhovaných 24 nových Pravidiel /redukcia počtu z aktuálnych 34/, bude písaných v zrozumiteľnom štýle s krátkymi vetami, všeobecne zaužívanými výrazmi usporiadanými v odrážkach a prehľadnými nadpismi.

Iniciatíva sa však orientuje aj na dosiahnutie všeobecného konsenzu na znení jednotlivých Pravidiel, ich lepšie sprístupnenie hráčom a aj celkovú spravodlivosť v rámci hry.

Pravidlá golfu sa prekladajú do viac ako 30 jazykov a pripravovaná modernizácia sleduje a cieľ ich ľahšieho prekladania. Zároveň by mala byť nová edícia Pravidiel podporovaná grafikou, obrázkami a krátkymi videami.