Zákaz podujatí súťažnej povahy

  • 20. 5. 2020

Vážení golffisti,

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Hráči si môžu preveriť svoju aktuálnu výkonnosť a upraviť si svoje HCP indexy, ak je podujatie vyhlásené s úpravou HCP indexu odovzdaním svojich score card do pripraveného boxu pred recepciou!

Ďakujeme za porozumenie