Podmienky členstva v Golfom klube Tále

 

Z rozhodnutia prezídia GKT boli prijaté nasledovné sadzby vstupných členských poplatkov a ročných klubových príspevkov :

Vstupné členské poplatky (jednorázové)

Riadne členstvo individuálne    

4980 EUR

Mládežnícke členstvo                                                               

34 EUR

Firemné členstvo kolektívne:

 
  • Bronzové firemné členstvo
        (2 hráčske karty + 1 hosťovská karta)

16 600 EUR

  • Strieborné firemné členstvo
        (4 hráčske karty + 4 hosťovské karty

33 195 EUR

  • Zlaté firemné členstvo
        (8 hráčskych kariet + 10 hosťovských kariet)

66 400 EUR

  • Diamantové firemné členstvo
         (zvláštne zmluvné podmienky)

podľa zmluvy

 

Ročné členské poplatky

  • Riadne členstvo individuálne

600 EUR

  • Mládežnícke členstvo
 

* mládež do 18 rokov

60 EUR

* u študentov do 24 rokov – počas štúdia po predložení potvrdenia o návšteve školy

60 EUR

  • Firemné členstvo – hráčske karty

600 EUR

  • Firemné členstvo – hosťovské karty

600 EUR

  • Udržiavací poplatok (zdravotná indispozícia alebo dlhodobý pobyt v zahraničí)

200 EUR

 

 KONTAKT: Ing. Jozef MIKLOŠ - marshal golfového ihriska, miklos@tale.sk; +421 903 546 576