Aktuality

Seminár o zmenách v Pravidlách golfu 2019, pre záujemcov o oboznámenie sa s hlavnými zmenami - hotel Stupka, 30. marca, 9:00.