Klub & História

Golfový klub Tále, vznikol na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 5. novembra 1997 na základe schválenia stanov klubu ako právnická osoba a dňa 25. novembra 1997 bol registrovaný na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.