Hlavné zmeny v hendikepovom systéme EGA aplikované SKGA

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti aj nový hendikepový systém Európskej golfovej asociácie /EGA/. Národné golfové asociácie ako hlavné HCP autority majú právo upraviť určité body podľa svojich odporučení. Prezídium SKGA na základe doporučenia Športovo-technickej komisie SKGA schválilo nasledovné zmeny, ktoré by mohli prispieť k zvýšenému záujmu golfovej verejnosti na turnajových aktivitách klubov:

- hranica, kedy nedochádza k zhoršovaniu HCP sa posunula na úroveň 18,5

- pri turnajoch len na 9 jamiek je možné upraviť HCP až po hodnotu 26,5

- mimo súťažné výsledky umožnia zlepšiť hráčov HCP na hodnotu 18,5 za  podmienky, že hráčov zapisovateľ musí mať HCP nižší ako 18,4

- ruší sa status “neaktívny HCP” /podmienka odohratia 4 turnajov počas kalendárneho roku/, hráči tak budú môcť odohrať turnaje bez obmedzení

- procedúra CBA /posun ochrannej zóny stableford bodov smerom nadol/nahor v závislosti od všeobecných podmienok na ihrisku a výsledkov súťažiacich/ sa uplatní len pre HCP kategórie do 18,4